บาคาร่าออนไลน์
บาคาร่า

เรื่องย่อ

ซีรี่ย์อินเดีย Nanthi Ni Man Rak Man Prapheni นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย

เรื่องย่อ :Nanthi Ni Man Rak Man Prapheni (นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี) เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.1

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.2

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.3

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.4

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.5

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.6

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.7

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.8

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.9

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.10

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.11

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.12

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.13

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.14

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.15

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.16

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.17

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.18

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.19

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.20

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.21

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.22

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.23

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.24

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.25

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.26

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.27

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.28

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.29

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.30

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.31

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.32

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.33

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.34

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.35

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.36

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.37

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.38

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.39

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.40

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.41

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.42

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.43

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.44

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.45

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.46

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.47

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.48

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.49

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.50

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.51

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.52

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.53

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.54

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.55

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.56

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.57

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.58

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.59

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.60

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.61

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.62

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.63

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.64

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.65

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.66

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.67

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.68

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.69

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.70

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.71

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.72

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.73

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.74

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.75

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.76

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.77

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.78

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.79

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.80

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.81

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.82

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.83

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.84

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.85

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.86

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.87

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.88

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.89

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.90

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.91

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.92

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.93

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.94

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.95

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.96

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.97

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.98

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.99

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.100

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.101

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.102

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.103

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.104

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.105

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.106

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.107

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.108

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.109

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.110

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.111

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.112

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.113

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.114

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.115

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.116

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.117

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.118

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.119

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.120

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.121

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.122

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.123

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.124

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.125

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.126

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.127

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.128

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.129

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.130

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.131

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.132

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.133

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.134

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.135

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.136

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.137

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.138

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.139

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.140

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.141

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.142

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.143

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.144

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.145

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.146

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.147

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.148

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.149

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.150

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.151

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.152

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.153

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.154

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.155

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.156

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.157

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.158

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.159

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.160

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.161

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.162

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.163

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.164

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.165

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.166

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.167

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.168

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.169

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.170

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.171

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.172

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.173

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.174

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.175

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.176

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.177

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.178

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.179

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.180

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.181

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.182

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.183

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.184

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.185

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.186

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.187

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.188

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.189

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.190

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.191

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.192

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.193

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.194

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.195

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.196

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.197

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.198

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.199

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.200

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.201

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.202

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.203

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.204

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.205

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.206

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.207

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.208

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.209

นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี พากย์ไทย Ep.210